Skutecznie i przyjaźnie dla Biznesu

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w tym serwisie

 
styczeń
19 '18

Czym są badania fokusowe?

Czym są badania fokusowe?

(...) preferencji klienta. Wywiad w badaniu fokusowym polega na stworzeniu grup dyskusyjnych, w których tematem będzie dany produkt lub usługa. Osoby, biorące udział w wywiadzie powinny być odpowiednio dobrane. Muszą one posiadać wystarczającą wiedzę na temat poruszany na spotkaniu oraz powinny być różnorodne. Ma to istotne znaczenie w badaniu społecznych procesów zachodzących w grupie w reakcji na produkt lub usługę. Dyskusją kieruje moderator. Jak wygląda badanie z jego strony? (...)

Kategorie: badanie, biznes, fokus, marketing

 
styczeń
16 '18

Potrzeba audytu w firmie

Potrzeba audytu w firmie

(...) Jak można zauważyć, w przedsiębiorstwach przeprowadza się różne czynności, dzięki którym możliwe będą różne oszczędności. W dodatku takie działania dokonuje się w wielu różnych sektorach w firmie, a niektóre z nich są podyktowane specjalną ustawą. Tak jest na przykład w przypadku audytu energetycznego, który musi być okresowo przeprowadzany w większych przedsiębiorstwach. Decydując się na audyt energetyczny przedsiębiorstw, można uzyskać informację o tym, jakie są możliwości związane z oszczędzaniem energii. Warto więc dbać o to, by regularnie przeprowadzać tego typu kontrolę, ponieważ w ten sposób będzie można lepiej (...)

Kategorie: biznes, produkcja, rolnictwo

 
styczeń
03 '18

Przy wyborze ubezpieczenia warto pytać o gwarancje

Przy wyborze ubezpieczenia warto pytać o gwarancje

(...) Gwarancje ubezpieczeniowe są niezwykle popularne, ponieważ są w stanie zabezpieczyć interesy wierzyciela w przypadku, gdy dłużnik będzie się ociągał ze spłatą zobowiązania. Nie da się ukryć, że takie rozwiązanie jest niezwykle korzystne dla każdego, kto nie może sobie pozwolić na jakąkolwiek zwłokę w otrzymaniu należności. Warto mieć na uwadze, że konieczne jest dokonanie czynności prawnej między dłużnikiem, a zakładem ubezpieczeniowym. Jest to tak zwana gwarancja ubezpieczeniowa. Zakład ubezpieczeń jest w pełni odpowiedzialny za to, że dłużnik nie uiści na czas zaciągniętego zobowiązania. Warto pamiętać, że przy wyborze ubezpieczenia warto pytać o gwarancje. Zakłady ubezpieczeniowe w (...)

Kategorie: biznes, pieniądz, przedsiębiorstwa