Czym są badania fokusowe?

2018-01-19 | Kamila Chojke

frazy kluczowe: biznes, finanse, ekonomia, pieniądz, przedsiębiorstwa

Wszystkie przedsiębiorstwa, aby mogły się rozwijąć potrzebują jasnych danych. Pomimo tego, że wiele z nich może dostarczyć wewnętrzne badanie firmy, trzeba również dobrze zbadać profil klienta oraz ich potrzeby. Z pomocą przychodzą agencje badawcze, które zajmują się przygotowaniem projektu badawczego, którego celem jest dotarcie i zrozumienie potencjalnych grup odbiorców produktów lub usług. 
Specyfika badań fokusowych opiera się na określeniu potrzeb, opinii i preferencji klienta. Wywiad w badaniu fokusowym polega na stworzeniu grup dyskusyjnych, w których tematem będzie dany produkt lub usługa. Osoby, biorące udział w wywiadzie powinny być odpowiednio dobrane. Muszą one posiadać wystarczającą wiedzę na temat poruszany na spotkaniu oraz powinny być różnorodne. Ma to istotne znaczenie w badaniu społecznych procesów zachodzących w grupie w reakcji na produkt lub usługę. 
Dyskusją kieruje moderator. Jak wygląda badanie z jego strony?
Przede wszystkim jest on odpowiedzialny za komfort uczestników badania. Musi zatem, wykazać się określonymi cechami osobowościowymi, umiejętnościami społecznymi oraz doświadczeniem. Całe spotkanie trwa mniej więcej od 1,5 do 2 godzin i jest rejestrowane a następnie dokonuje się transkrypcji nagrania audio do pliku tekstowego. Im więcej interakcji zachodzących w grupie tym więcej danych, które można wykorzystać później do projektów marketingowych. Więcej o badaniach fokusowych na stronie http://www.instytut-ipc.pl/mobile-fgi/
Każda uwaga, reakcja czy nawet skarga uczestnika badania dostarcza wartościowej wiedzy. Dlatego najważniejszym jest analiza zgromadzonych informacji i stworzenie na jej podstawie raportu dla klienta. Na podstawie interpretacji wyników tworzy się również liczne rekomendacje. Praktyki stosowane podczas badań fokusowych są całkowicie etyczne, a wiedza zdobyta podczas ich przeprowadzania służy poprawy jakości usług bądź produktów.

'

Fotorelacja
biznes
finanse
ekonomia
pieniądz
przedsiębiorstwa

Warto zobaczyć:


Opinie internautów

Twoja opinia na ten temat jest dla nas bardzo ważna. Podziel się ze mną swoją opinią w tym temacie.

Twój pseudonim:

Twoja opinia: