inspekcje i nieniszczące badania spoin

Specjalistyczne badania spoin spawalniczych

2018-05-29 | Łukasz Bereziński

frazy kluczowe: badania ultradźwiękowe, inspekcje i nieniszczące badania spoin, Inspekcje oraz nadzory techniczne

(...) pokonywaniu pięter za pomocą windy. Nadzór potrzebny jest wszędzie i dotyczy zarówno infrastruktury naziemnej, jak i tej na co dzień ukrytej przed naszymi oczami, na przykład: rurociągów. Tam potrzebne są równiinspekcje i nieniszczące badania spoin spawalniczych, bez których mogłoby dochodzić do wypadków, a co znamienne, trudnych do zneutralizowania katastrof ekologicznych. Wszyscy wiemy, co płynie rurociągami i zapewne niejeden z nas słyszał o ostatnim wybuchu na platformie wiertniczej. Szkody dla środowiska naturalnego, jakie (...)