organizacja konferencji

Organizacja konferencji

2018-01-16 | Karol Gwizdała

frazy kluczowe: agencja eventowa, organizacja imprez firmowych, organizacja konferencji

(...) Konferencja to bardzo ważne wydarzenie w kontekście funkcjonowania firmy, dokonywania podsumowania i analizy jej działania oraz planowania strategii jej rozwoju. Cykliczne spotkania, które mają na celu przedstawienie bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz jego miejsca na rynku, a także osiągniętego wyniku finansowego i zestawieniu go z prognozami i oczekiwaniami, to podstawa do naszkicowania obecnej sytuacji i przygotowania gruntu pod ustalenie przyszłych priorytetów. Organizacja imprez firmowych jest jednak procesem wieloetapowym i nie należy (...)