Skutecznie i przyjaźnie dla Biznesu

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w tym serwisie

 
styczeń
03 '18

Przy wyborze ubezpieczenia warto pytać o gwarancje

Przy wyborze ubezpieczenia warto pytać o gwarancje

(...) swojej ofercie posiadają liczne rozwiązania, które umożliwiają zabezpieczenie interesów wierzyciela. Jest to sprawa o doniosłym znaczeniu, której nie można bagatelizować. Oczywiście, aby zakład ubezpieczeniowy mógł wypłacić określoną sumę tytułem gwarancji ubezpieczeniowej, niezbędne jest istnienie więzi prawnej między wierzycielem a dłużnikiem. Jest to tak zwany kontrakt, a mówiąc prościej umowa. Jedna z osób jest w nim zobowiązana względem drugiej do spełnienia określonego świadczenia, które wierzyciel powinien przyjąć. Zazwyczaj takie kontrakty regulowane są przepisami kodeksu cywilnego, jednakże istnieją także umowy nienazwane, których w wspomnianej ustawie nie znajdziemy. Obowiązująca (...)

Kategorie: biznes, pieniądz, przedsiębiorstwa